Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου: Περιοδείες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας