Ανυπότακτη Θεσσαλία - Δήλωση Κ. Δελημήτρου: Μόνο ο αγώνας θα δικαιώσει τη ζωή μας