Λαϊκή Ενότητα και Κίνημα κατά των πλειστηριασμών ανέστειλαν 6 πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών