Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία: Περιοδεία στη λαϊκή αγορά της Τούμπας