Πορεία ΣΥΡΙΖΑ: Από τον …«Homo Sapiens» …στο «Homo Habilis»!