Παρουσίαση των πρώτων υποψηφίων για Δήμο Αθηναίων από την Αυγή Μπέσκα-Θεοδόση (Μέτωπο Ανατροπής για την Αθήνα)