Όλες και όλοι, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και ώρα 13:30 μ.μ., Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής, για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας