ΛΑΕ Τρικάλων: «Εγκαινιάστε», «εγκαινιάστε»… στο τέλος κάποιον θα εξαπατήσετε