Παρουσίαση των πρώτων υποψηφίων για τον Δήμο Αθηναίων με το «Μέτωπο Ανατροπής για την Αθήνα»