Ερώτηση Νίκου Χουντή (ΛΑΕ) για την υποχρηματοδότηση στην εκπαίδευση