Μέτωπο Ανατροπής για την Αθήνα: Συνάντηση της Αυγής Μπέσκα – Θεοδόση με εκπροσώπους των σωματείων συλλεκτών