Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία: Συνάντηση με τα σωματεία του Ο.Λ.Θ. και περιοδεία στους εργαζομένους