Όλες και όλοι, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ., Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής, για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας