Ανυπότακτη Θεσσαλία για τα σημερινά γεγονότα στην ΑΓΕΤ