Αντιπροσωπεία του ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ επισκέφθηκε τους εργαζόμενους στον ΟΤΕ