Συμπλέουν σε νεοφιλελευθερισμό, εθνικισμό, ρατσισμό.