Ανυπότακτη Δημοκρατική Μακεδονία: Όχι στο πρόγραμμα προσαρμογής στη λιτότητα, στην Π.Κ. Μακεδονίας