Τα συνδικάτα τα χρειαζόμαστε μέχρι να βρεθεί κάτι να τα αντικαταστήσει.