Δ. Στρατούλης στην παναττική συγκέντρωση των συνταξιούχων: "Η κυβέρνηση οφείλει να εφαρμόσει όλες τις δικαστικές αποφάσεις που έκριναν αντισυνταγματικές τις μνημονιακές μειώσεις συντάξεων."