Παρουσίαση βιβλίου: Προϋποθέσεις υπέρβασης της λιτότητας & επιτροπείας | Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Σμύρνης | Κυριακή 31/03 10:30 π.μ.