Όλες και όλοι, την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής, για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας