ΛΑ.Ε Κορινθίας: Για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων της περιοχής.