Ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας