Ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης