ΛΑΕ και κίνημα ανέστειλαν 2 πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών