Αυξάνουν επικίνδυνα τα σύννεφα του πυρηνικού πολέμου.