Δέσ. Χαραλαμπίδου: Προτάσεις για την ανάπλαση της ΔΕΘ