Ενάντια στο ρατσισµό, την ακροδεξιά αλλά και την κυβέρνηση