12 Μαρτίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο και όμως προωθείται ο περιορισμός του