Το πρώτο ξεκίνημα του γυναικείου προλεταριάτου στην Ελλάδα