Παν. Λαφαζάνης: Δραστική μείωση ΦΠΑ με τον ανώτερο συντελεστή σε μονοψήφια επίπεδα στα νησιά και με προοπτική γενίκευσης σε όλη την Ελλάδα