Δήλωση του Θανάση Πετράκου για την Ημέρα της Γυναίκας