Δημήτρης Στρατούλης από ΛΑΕ στη συγκέντρωση Λευκιμμιωτών Αθήνας κατά του ΧΥΤΑ