Ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας, για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.