Οι παραδειγματικές τιμωρίες των ενόχων για την τραγωδία στο Μάτι αποτελούν το ελάχιστο για τη δικαίωση των θυμάτων