Όλες και όλοι, την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:45 το πρωί, Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής, για να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας