Τα δικαιώματα των κρατουμένων δεν πρέπει να είναι αναλώσιμα