Νέο τοπίο στις ασφαλιστικές και επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις