ΛΑΕ και κίνημα ανέστειλαν 3 πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών