Όλες και όλοι, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου και ώρα 13:30 το μεσημέρι, σε συμβολαιογραφείο της Αθήνας