Μια ακόμα νίκη, το κίνημα απέτρεψε την έξωση μικροεπαγγελματία στη Νίκαια.