Η αριστερά είναι συνείδηση δεν είναι επιταγή για εξαργύρωση.