Στους δικούς τους δίνουν δάνεια και στο λαό ειδοποιητήρια κατασχέσεων!!!