Κινητοποίηση Λαϊκής Ενότητας και κινήματος ενάντια σε πλειστηριασμούς λαϊκής περιουσίας.