Συνάντηση κλιμακίου της ΛΑΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών!