Εκδήλωση - Παρουσίαση Μελέτης «Οι Κοινωνικές Επιπτώσεις των Μνημονίων» με Ν. Χουντή και Γ. Κουζή