Μαρούσι : Ο Στρατούλης στους εργαζομένους και στο σωματείο του Δήμου