Για το νέο εργατικό ατύχημα στην ιχθυοκαλλιέργεια «ΝΗΡΕΑ» στον Αστακό