Αυξάνονται οι φτωχοί εργαζόμενοι και στα χρόνια του μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ.