Η ΛΑΕ απαιτεί μέτρα και έργα στα χωριά του Ταΰγετου και στην Ε.Ο. Καλαμάτας -Σπάρτης